قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / گوناگون (صفحه 40)

گوناگون

دردسرهای واقعی بودجه 1399 برای مردم ایران

[ad_1] ساعت24-محمد باقر نوبخت رییس سازمان بودجه ریزی ایران اکنون به ویژه دربرابر وزیر اقتصاد که اونیز از فرماندهان اقتصاداست درپله بالاتر ایستاده و تکلیف دخل و خرج را انگار باهم انجام می دهد. رییس سازمان تخصیص بودجه اصراردارد بگوید اقتصادایران را در شرایط آرامی مدیریت می کند و با …

توضیحات بیشتر »

اعتماد مردم و آینده روشن ضامن بدهی ها

[ad_1] ساعت 24 -آیا بدهکارترین کشور جهان بودن به معنای ضعیفترین کشورجهان از نظر اقتصادی است؟ آیا کشور و دولتی که هرگز بدهکاری ندارد نیرومند ترین اقتصاد جهان رادارد. با توجه به واقعیت های موجود پاسخ هردو پرسش یاد شده منفی است. زیرا در آن صورت باید به طور مثال …

توضیحات بیشتر »

اعتماد مردم و آینده روشن ضامن بدهی ها

[ad_1] ساعت 24 -آیا بدهکارترین کشور جهان بودن به معنای ضعیفترین کشورجهان از نظر اقتصادی است؟ آیا کشور و دولتی که هرگز بدهکاری ندارد نیرومند ترین اقتصاد جهان رادارد. با توجه به واقعیت های موجود پاسخ هردو پرسش یاد شده منفی است. زیرا در آن صورت باید به طور مثال …

توضیحات بیشتر »

همتی و بازگشت به نظریه توطئه صادرکنندگان

[ad_1] ساعت 24 -عبدالناصر همتی بیشتر از اینکه دانش اقتصاد را در مدیریت بانک مرکزی به کارگیرد از سابقه فعالیت خود درصدا و سیما ونیز فعالیت سیاسی و بازی دراین میدان کمک می گیرد تا داستان نرخ ارز را به جایی که تمایل دارد بکشاند. همتی از همان روزهای نخست …

توضیحات بیشتر »

همتی و بازگشت به نظریه توطئه صادرکنندگان

[ad_1] ساعت 24 -عبدالناصر همتی بیشتر از اینکه دانش اقتصاد را در مدیریت بانک مرکزی به کارگیرد از سابقه فعالیت خود درصدا و سیما ونیز فعالیت سیاسی و بازی دراین میدان کمک می گیرد تا داستان نرخ ارز را به جایی که تمایل دارد بکشاند. همتی از همان روزهای نخست …

توضیحات بیشتر »

فرانسه و تهدید ایران به بازگشت تحریم‌ها

[ad_1] مقامهای بدبین تر سیاسی ایران در دولت و سایر نهادها باور ژرف دارند دولتهای اروپایی به ویژه سه کشور بزرگ این اتحادیه شامل آلمان ، انگلستان و فرانسه درسیاست خارجی با آمریکا دریک مسیرند و درباره ایران نیز اتفاق نظر دارند اما روش هایشان با آمریکا تفاوت دارد. اما …

توضیحات بیشتر »

فرانسه و تهدید ایران به بازگشت تحریم‌ها

[ad_1] مقامهای بدبین تر سیاسی ایران در دولت و سایر نهادها باور ژرف دارند دولتهای اروپایی به ویژه سه کشور بزرگ این اتحادیه شامل آلمان ، انگلستان و فرانسه درسیاست خارجی با آمریکا دریک مسیرند و درباره ایران نیز اتفاق نظر دارند اما روش هایشان با آمریکا تفاوت دارد. اما …

توضیحات بیشتر »

کشاورزان علیه بزرگ مالکان شرکتهای زنجیره ای

[ad_1] ساعت 24- -منازعه برسر منافع در کشورهای با پیشینه به کارگیری اموزه های دموکراسی اشکال گوناگن دارد و نهاددولت به جای اینکه از یک گروه اجتماعی حمایت و گروه دیگرراسرکوب کند نقش میانجی را بازی می کند. درکشوری مثل فرانسه هرگروه اجتماعی اقتصادی دارای تشکل های صنفی مربوط به …

توضیحات بیشتر »

کشاورزان علیه بزرگ مالکان شرکتهای زنجیره ای

[ad_1] ساعت 24- -منازعه برسر منافع در کشورهای با پیشینه به کارگیری اموزه های دموکراسی اشکال گوناگن دارد و نهاددولت به جای اینکه از یک گروه اجتماعی حمایت و گروه دیگرراسرکوب کند نقش میانجی را بازی می کند. درکشوری مثل فرانسه هرگروه اجتماعی اقتصادی دارای تشکل های صنفی مربوط به …

توضیحات بیشتر »

شرایط اقامت در ترکیه تغییر کرد

[ad_1] ساعت 24 – سیاست جذب گردشگر و همچنین کسانی که تمایل دارند شهروند ترکیه شده و از امکانات این کشور برخوردار شوند درترکیه منعطف است و گامهایی بلند برای آسان کردن آنها برداشته می شود. ادعا می شود این آسان سازی و البته قیمت نسبی ملک و مسکن رایران …

توضیحات بیشتر »