قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس

مردم کره شمالی بخت بدتری دارند یا مردم افغانستان ؟


درساعتهای تازه سپری شده از روزگار درهمین حوالی در دنیای امروز دوگروه خبر در میان انبوه خبرها در کانون نگاه رسانه های نامدار جهان نشسته اند. یک گروه خبرها در باره مبارزه جویی رهبر جوان کره شمالی و رهبران کاخ سفید است که هرکدام دیگری را به جنگ وخون تهدید می کنند. یک گروه خبرها نیز در باره کشتار در سرپل افغانستان ازسوی طالبان یا داعش رخ داده است.

با توجه به برآیند رخدادهای تاریخ 30 -40  سال اخیر در دنیا و در مناطق گوناگون جهان به ویژه تحولات درهند که نزدیک به افغانستان است و هچنین در کره شمالی که همسایه دیوار به دیوار کره جنوبی است و مقایسه ها در پیشرفت زندگی و رفاه شهروندان این پرسش شاید پیش آید که شهروندان کره شالی که شاید درآینده درگیر جنگی بزرگ شوند بخت بدتری دارند یا شهروندان افغانستان که نزدیک 40 سال است کشورشان درگیر جنک داخلی است ؟ واقعیت تلخ این است که شهروندان این دوکشور که دردومنطقه با فاصله در آسیا قراردارند و هرکشور آیین و آداب وفرهنگ و تاریخ وزبان بسیار دورخود بادیگری را دارد از نبود دولتهای کارآمد و فقدان حکومتهای مصلح رنج بی اندازه ای را بردوش می کشند. شهروندان این دوسرزمین یک نقطه مشترک دارند و آن ناتوانی جهان از بسامان کردن آنهاست و اینکه راه برای آینده ای روشن برایشان ،تنگ و باریک و پر از سنگ و صخره شده است. تهیدستی و درآمد سرانه پایین و رنج آینده ای مبهم و ترس از زندگی دایمی در کابوس جنگ و خشونت از دیگر نقاط مشترک شهروندان  این دو سرزمین است.  شهروندان دوکشور از نزدیک و دور می بینند که همسایه های آنها با استفاده از فضایی که برای خود در داخل و خارج درست کرده اند را ه افزایش آرامش خیال و آسایش بیشتر زندگی مادی را یافته و در مدارآبادانی و راحتی قرار گرفته ونام خودرا بلند آوازه می کنند. شهروندان افغانستانی شاهد آرامش درونی همتایان خوددرهندوستان هستند و می بینند و می شنوند و می خوانندکه آنها اکنون سومین اقتصادجهان شده و درآمد سرانه شان با شتاب از کف زمین جداشده و به سطح بالاترارتقا یافته است. از سوی دیگر شهروندان کره شمالی نیز با آه و اندوه شاهد رشد درآمد شهروندان ژاپنی بوده و می بینند برادران جنوبی آنها چگونه با شتاب از مدار کشورهای فقیر جداشده و در میان کشورهای بالاترایستاده اند. دیدن تهیدستی و زندگی در کابوس جنگ همیشگی در افغانستان و در کره شمالی به مدت نزدیک به نیم قرن شهروندان این دوکشور را در تهدید ناامیدی همیشگی قرارداده است. با این همه به نظر می رسد شهروندان افغانستانی در مقایسه با مردم کره شمالی  خوش بخت ترند و مزیت هایی دارند که کره ای ها ندارند. شهروندان افغانستانی به دلیل اینکه دولت مرکزی ضعیفی دارند که نمی تواند سازما ن یافته عمل کند و آنها را به اسارت کامل بکشد از مزیت مهاجرت به دیگر کشورها استفاده کرده و خود را در مسیر رهایی نسبی از فق قرار می دهند. شهروندان کره شمالی اما بیش از نیم قرن است در زندان بزرگ حزب کمونیست کره شمالی و گروه کوچک رهبران تمرکز گرای این کشور قرار دارند و حتی به این نمی اندیشند که به کشور برادران جنوبی بروند. دولت متمرکز و سازمان یافته درکره شمالی درحالی که می تواند راه ورود سرمایه خارجی به کشور بازکند اما به دلیل اینکه احساس می کند این رخداد به معنای ورود هوای تازه به ریه شهروندان خواهد بود و ممکن است آنها از میوه آگاهی بخورند ، راه رابسته و شهروندان با درآمد اندک و معیشت کوچک وتحت فشار زندگی می کنند. اگر آن گونه که رهبری کره شمالی می گوید این کشور آنقدر سلاح و تجهیزات دارد که می تواند با بزرگترین نیروی نظامی جهان بجنگد این پرسش پیش می آید چرا منابع محدود کره شمالی که بیشتر از چین تامین می شود به خرید اسلحه اختصاص می یابد. درحالی که شهروندان افغانستانی در توفان و کوران جنگ داخلی گرفتار شده اند اما اکنون رسانه های آزاد و در اختیار بخش خصوصی می توانند بدون وابستگی به دولت برنامه تولید کرده و منتشر کند. این در حالی یک مزیت به حساب می آید که درکره شمالی هیچ انسانی هرگز به این فکر نمی کند که رسانه مستقل داشته باشد. شهروندان افغانستانی از مزیت رقابت میان نیروهای درگیر جنگ قدرت استفاده کرده و برخی امتیازها را دریافت می کنند اما رهبری متمرکز و استیلا جویانه آنها برکره شمالی معنای انتخابات را از ذهن شهروندان کره شمالی پاک کرده است. به نظر می رسد بی دولتی موجود و ضعف این نهاد در افغانستان بر دولت اقتدارگرای متمرکز و سلطه جویانه کره شمالی برتری دارد.

بیشتر بخوانید  موج سواری روحانی بردریای بودجه 1397


لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *